Obszar działania firmy

  • badanie i produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
  • monitoring działań niepożądanych produktów leczniczych
  • reprezentacja i pełnomocnictwo procesowe w sprawach związanych z działaniami niepożądanymi produktów leczniczych i roszczeniami odszkodowawczymi
  • konsultacje lekarsko-weterynaryjne
  • organizacja i współorganizacja szkoleń (w tym zwłaszcza typu e-learning), zjazdów i sympozjów naukowych
  • kształtowanie opinii i obserwacja rynku farmaceutyków wet.
  • publikacje książkowe
  • środowiskowe opinie i badania sondażowe rynku