Historia firmy

Firma powstała 1 września 1989 roku w Iwnie pod Poznaniem, znanym ze stadniny koni pełnej krwi angielskiej. Jej początki związane są z przywróceniem prawa lekarzy do prowadzenia prywatnej praktyki. Była pierwszą wolną praktyką lekarsko-weterynaryjną w Wielkopolsce i jedną z najwcześniejszych tego typu inicjatyw zawodowych w naszym kraju.

Oprócz typowych czynności dotyczących zapobiegania i leczenia chorób zwierząt, przede wszystkim koni wyścigowych i sportowych, od samego początku jej istnienia, równolegle rozwijanym obszarem aktywności firmy były działania związane z badaniem produktów i substancji leczniczych.

Zaowocowało to współpracą z kilkoma koncernami farmaceutycznymi: m.in. Pfizer, Hoechst czy Bayer.

W 1990 roku pojawiła się niezwykła propozycja wzięcia udziału w badaniach klinicznych, prowadzonych przez amerykańską firmę NIKA Health Products nad dimerem lizozymu - zupełnie nową, oryginalną substancją medyczną, zakończona dwa lata później zarejestrowaniem nowego produktu leczniczego weterynaryjnego pod nazwą Lydium-KLP.

Od tego momentu nieprzerwanie trwa współpraca nad wdrażaniem zdimeryzowanego lizozymu do lecznictwa ludzi i zwierząt, która z czasem stała się priorytetowym zadaniem firmy.     

Udział w międzynarodowym zespole badawczym, pracującym nad poznaniem klinicznej przydatności dimeru, był bezspornie pionierskim działaniem na skalę światową.

Pozytywne wyniki pierwszych doświadczalnych terapii, przeprowadzonych między innymi na licznych przypadkach chorobowych u koni pełnej krwi angielskiej i bydła mlecznego rasy Jersey, stały się podstawą do podjęcia systematycznych działań wymaganych przy rejestracji nowego leku weterynaryjnego.

Badania podstawowe przeprowadzono m.in. w USA, Szwajcarii, Niemczech i Wielkiej Brytanii, natomiast szeroko zakrojoną ocenę kliniczną wykonano w Polsce, obejmując nią prawie trzy tysiące zwierząt; koni, bydła, świń i psów we wszystkich przedziałach wiekowych i grupach technologicznych. Znaczną część tych naukowych obserwacji powierzono do wykonania naszej firmie, występującej wówczas pod nazwą Remedia Veterinaria.

Obszerne wyniki badań przedklinicznych i klinicznych, wykonanych przez cały zespół badawczy, ogłoszono w 1994 roku w monograficznym numerze Życia Weterynaryjnego, poświęconego w całości wprowadzeniu na rynek Lydium-KLP.  

Od tego momentu datuje się okres intensywnych badań nad dalszym poznaniem właściwości dimeru, rozszerzeniem jego wskazań klinicznych, doskonaleniem postaci farmakologicznej oraz rejestracją w innych krajach (w sumie podjęto działania rejestracyjne lub dopuszczono Lydium-KLP do lecznictwa weterynaryjnego jeszcze w siedmiu innych krajach: Bułgarii, Czechach, Litwie, Rosji, Rumunii, Ukrainie i na Węgrzech). Zarejestrowano również na całym świecie kilkadziesiąt autorskich rozwiązań i zastosowań patentowych.

Równolegle prowadzono badania nad wprowadzeniem dimeru do medycyny ludzkiej.

Ze względu na konieczność zachowania standardów GMP w produkcji leku, przez wiele lat substancję aktywną i samą konfekcję farmaceutyczną wytwarzano poza granicami kraju - w Szwajcarii. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej rodzimy rynek farmaceutyczny przeszedł głębokie przeobrażenia strukturalne i jakościowe, w wyniku których możliwe stało się przeniesienie całej produkcji do Polski. Dziś wszystkie etapy produkcji - od pozyskania naturalnego monomeru po gotowy produkt leczniczy na bazie własnej substancji aktywnej dimeru lizozymu - przeprowadza się w naszym kraju. Ostatnie badania i innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają na wytwarzanie wysoce oczyszczonego dimeru na dużą skalę.

Kluczowy udział w tym procesie przypada obecnie firmie Remedia Moderna.