Remedia Moderna

Powoli kończy się długotrwały proces rebrandingu firmy, którego głównym celem jest wprowadzenie wielu ważnych zmian w dotychczasowym profilu działania.

Przekształceniu ulega nie tylko nazwa; która znacznie lepiej odpowiadać będzie nowym wyzwaniom i działaniom firmy; ale także znak graficzny, który w obecnej formie funkcjonuje, z drobnymi tylko zmianami, od samego początku działalności, a więc od roku 1989.

Remedia Moderna, bo tak brzmieć będzie wkrótce oficjalna nazwa, trafnie oddaje nowoczesny charakter i obecną specyfikę działań, nadal ukierunkowaną przede wszystkim na rynek farmaceutyczny. Zmienia się jednak zasadniczo profil aktywności, a podstawowym zadaniem stają się badania nad nowymi substancjami leczniczymi dla ludzi i zwierząt. Ich celem będzie wprowadzenie na rynek produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych i substancji aktywnych (API) koniecznych do ich wytwarzania.

Niezmienna pozostaje sumienność i najwyższa jakość wszystkich naszych poczynań, doceniana przez liczne grono wieloletnich odbiorców - nadal też chcemy być czarnym koniem naszej branży.

Aktualne pozostają numery telefonów i adresy poczt mailowych; także te odnoszące się do starej nazwy. Wkrótce nastąpi zmiana adresu strony internetowej i wybranych elementów jej grafiki, ale tylko w części podlegającej procesom rebrandingowym. Informacje o wszystkich zmianach będą się pojawiały na stronie internetowej i w korespondencji; oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.